Collection: Metallic Eyeshadow

48 products
 • Apollo
  Apollo - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Aquamarine
  Aquamarine - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Bastet
  Bastet - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Bermuda
  Bermuda - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Blue Jeans
  Blue Jeans - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Brick
  Brick - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Bronzed
  Bronzed - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Cairo
  Cairo - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Cherry Gaze
  Cherry Gaze - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Cinnamon Stick
  Cinnamon Stick - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Cocktails
  Cocktails - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Copper Kiss
  Copper Kiss - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Crystal
  Crystal - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Cushion Cut
  Cushion Cut - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Diamonds
  Diamonds - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Disco
  Disco - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Extravagant
  Extravagant - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Fawn
  Fawn - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Glamorous
  Glamorous - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Gold Coin
  Gold Coin - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Grand
  Grand - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Grey Cat
  Grey Cat - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Haze
  Haze - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Henna
  Henna - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Khaki
  Khaki - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • King Tut
  King Tut - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Lapis
  Lapis - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Magician
  Magician - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Metallic Eyeshadow
  Metallic Eyeshadow
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Mint Tea
  Mint Tea - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Morning Rose
  Morning Rose - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per 
 • Nefertiti
  Nefertiti - SENSIA IQ
  Regular price
  $8.00
  Sale price
  $8.00
  Unit price
  per